არქეოლოგებიპაპუაშვილი რევაზ


ფანცხავა ლეილა


ქორიძე ერეკლე


ჯალაბაძე მინდია


დავლიანიძე რევაზ


ნიკოლაიშვილი ვახტანგ


სულთანიშვილი ირინე


ორჯონიკიძე ალექსანდრე


აბულაშვილი სიდონია


ჭაბაშვილი ლევან


ფირცხალავა მარინეპროგრამისტი


გამყრელიძე ალექსანდრემხატვრები:


ფავლენიშვილი ლერი


ძამაშვილი ზურაბასისტენტები:თიბილაშვილი თეა


ვადაჭკორია რევაზ


ჩადუნელი ნიკოლოზ


ქობალია ნინო  


თეთრაძე შოთა


ფანჯიკიძე ელენე


პროექტის ავტორთა ჯგუფი განსაკუთრებულ მადლობას უხდის თსუ არქეოლოგიის მიმართულების სამივე საფეხურის სტუდენტებს იმ ენთუზიასტური თანამშრომლობისთვის, რომლებიც მათ გასწიეს პროექტის საბოლოო სახის გაფორმებაში.

მათ მიერ შესრულდა სხვადასხვა სახის კომპიუტერული, ტექნიკური და ტექსტების სარედაქციო ხასიათის სამუშაო. ამით ასისტენტებმა, უდავოდ დიდი როლი შეასრულეს ენციკლოპედიის სრულყოფილი სახით მომზადებაში.


შენგელია თამარ

ელოშვილი მარიამ

ჯოხაძე საბა

გობეჯიშვილი ნიკოლოზ

ჯაფარიძე ნინო

ახალაძე ქეთევან


www.GeoArchEncyclopedia.geshapeimage_1_link_0
EngMainEngl.html
ese arqeologiuri kulturebiEssays.html
sasargeblo bmulebiConnect.html
mTavariMain.html
arqiviArchiv.html
Zeglebis alfabeturi saZiebeliSearch2.html
proeqtis SesaxebAbout.html
bibliografiaBiblio.html