ამჟამად ძვ.წ. მე-3 – 1 ათასწლეულების შესახებ არსებული ქრონოლოგიური სქემები საკმაოდ მრავლად დაგროვდა ქართულ-, დასავლეთის- და რუსულენოვან პუბლიკაციებში. მათგან მხოლოდ ზოგიერთია ფართოდ გაზიარებული. ამიტომ ჩვენ შერჩევით წარმოვადგენთ მხოლოდ იმ ქრონოლოგიურ სქემებს, რომლებიც ყველაზე მისაღებად მიგვაჩნია კულტურებისა და კომპლექსების დათარიღების თვალსაზრისით.

GeoMain.html
Archeological EssaysEssaysEngl.html
LinksConnectEngl.html
MMain Page MainEngl.html
ArchiveArchivEngl.html
Alphabetic SearchSearch2Engl.html
AAboutAboutEngl.html
BibliographyBiblioEngl.html
www.GeoArchEncyclopedia.geshapeimage_9_link_0