ფარავნის #1 ყორღანის პალინოლოგიური კვლევის მონაცემები

GeoMain.html
Archeological EssaysEssaysEngl.html
LinksConnectEngl.html
MMain Page MainEngl.html
ArchiveArchivEngl.html
Alphabetic SearchSearch2Engl.html
AAboutAboutEngl.html
BibliographyBiblioEngl.html
www.GeoArchEncyclopedia.geshapeimage_9_link_0